Trajecten en off-sites op maat

Daar waar verandering een rol speelt, is Aikido@Work jouw business partner om jullie samenwerking, leiderschap en organisatie ontwikkeling te ondersteunen.

Ik ga graag met je in gesprek om samen met jou te bepalen wat de beste aanpak is voor jouw vraagstuk.

yellow

Werkgebieden:

  • Teamcoaching & coaching voor leidinggevenden en teams
  • Faciliteren van ontwikkelprocessen in organisaties
  • Ontwerpen van leerprocessen met betrokkenheid van belanghebbenden
  • Workshops rond thema’s als samenwerking, stress management, change management, leiderschap, veerkracht en conflicthantering.

Soorten organisaties:

  • Start-ups die in de volgende ontwikkelfase terecht komen met alle interne spanningen die die groei oproept.
  • Expert organisaties - zoals onderzoeksinstellingen, regelgevende instanties, openbaar ministerie - daar waar vooral op kennis wordt gevaren, kan de relationele kant vaak baat hebben bij meer gerichte aandacht.
  • Middelgrote tot grotere organisaties die in verandering zijn en te maken hebben met team- en leiderschapsontwikkeling.
  • Corporate Social Responsibility programma’s waar verantwoordelijk te werk gaan moed en een tactvolle opstelling vereist, waar het een uitdaging is en ook geduld vraagt om omstandigheden te beïnvloeden op een manier die duurzaam en inclusief is.

 

Vraag adviesgesprek aan:

Herken je dit? Met succes veranderingen doorvoeren en erop inspelen loopt vaak stuk op gedrag dat niet mee verandert.
Het is niet perse onwil. De menselijke natuur en de realiteit zijn nu eenmaal weerbarstig.
Je vermogen tot veranderen valt of staat met jouw capaciteit om vaste patronen en gewoontes te doorbreken. 
En er vervolgens nieuwe voor in de plaats te zetten.
Dat vraagt moed!
Mijn werk ondersteunt jou om die moed te ontwikkelen en te gebruiken.

Aikido@Work
Versterk jezelf, versterk je team
Lead lasting change!

Vraag adviesgesprek aan: